Οι τιμές παρουσιάζονται με 15λεπτη καθυστέρηση. Πηγή: Globalsoft